Menu

Ako hraŇ• Loto syst√©movo a zv√ĹŇ°iŇ• tak pravdepodobnosŇ• svojej v√Ĺhry?

Ako hraŇ• Loto syst√©movo a zv√ĹŇ°iŇ• tak pravdepodobnosŇ• svojej v√Ĺhry?

Ako hraŇ• Loto syst√©movo a zv√ĹŇ°iŇ• tak pravdepodobnosŇ• svojej v√Ĺhry?

HraŇ• Loto syst√©movo znamen√°, Ňĺe hr√°ńć si zak√ļpi viacero l√≠stkov alebo st√°vok a kombinuje ńć√≠sla tak, aby pokryl v√§ńćŇ°iu Ň°k√°lu moŇĺnost√≠ a zv√ĹŇ°il svoju Ň°ancu na v√Ĺhru. Vedel si, Ňĺe so syst√©mov√Ĺm hran√≠m Loto zvyŇ°ujeŇ° svoje Ň°ance na v√Ĺhru? A syst√©mov√© st√°vky s√ļ navyŇ°e aj lacnejŇ°ie. Ako to v praxi funguje? Ako m√°m postupovaŇ•, ak chcem hraŇ• Loto prostredn√≠ctvom syst√©mov√Ĺch st√°vok?

Ako moŇĺno hraŇ• Loto syst√©movo v praxi?
Ako moŇĺno hraŇ• Loto syst√©movo v praxi?

Ako funguje √ļpln√Ĺ lot√©riov√Ĺ syst√©m?

Preńćo m√īŇĺem zv√ĹŇ°iŇ• svoje Ň°ance na v√Ĺhru pomocou plnohodnotn√©ho lot√©riov√©ho syst√©mu? Ak hr√°Ň° lot√©riu syst√©movo, profitujeŇ° nielen zo zv√ĹŇ°enej Ň°ance na v√Ĺhru, ale aj z ńŹalŇ°√≠ch v√Ĺhod. To je d√īvod, preńćo je syst√©mov√© hranie lot√©ri√≠ tak√© obńĺ√ļben√© u sk√ļsen√Ĺch hr√°ńćov lot√©ri√≠. Zisti vŇ°etko o tom, ako to funguje, ak√© v√Ĺhody ti to prin√°Ň°a a ako „zmultiplikovaŇ•“ svoj tip tak, aby si to prinieslo vyŇ°Ň°iu pravdepodobnosŇ• tvojej v√Ĺhry.

ńĆo znamen√° hraŇ• Loto syst√©movo?

Hral si niekedy lot√©riu syst√©movo? S naŇ°√≠m klasick√Ĺm Loto 5 z 35 m√īŇĺeŇ° okrem beŇĺnej jednotlivej st√°vky podaŇ• aj syst√©mov√ļ st√°vku ‚Äď buńŹ v plnom lot√©riovom syst√©me alebo v ńćiastońćnom lot√©riovom syst√©me.

Ako funguje hranie lotérie systémovo?

Celkom jednoducho, pretoŇĺe plnohodnotn√Ĺ lot√©riov√Ĺ syst√©m umoŇĺŇąuje hraŇ• viac ako beŇĺn√Ĺch p√§Ň• ńć√≠sel. Je moŇĺno natipovaŇ• 7 aŇĺ 13 vlastn√Ĺch ńć√≠sel (alebo met√≥dou n√°hodn√©ho tipu) √ļpln√Ĺm rozpisom, a to len v prvom hracom poli (stńļpci) tiketu. Viac ńć√≠sel znamen√° viac Ň°anc√≠: Pońćet vybran√Ĺch syst√©mov√Ĺch ńć√≠sel urńćuje pońćet st√°vok, ktor√© hr√°Ň°.

Ak teda zvol√≠Ň° ńćo najviac syst√©mov√Ĺch ńć√≠sel, automaticky hr√°Ň° viac tipov. To zvyŇ°uje cenu Ňĺrebu, ale aj tvoje Ň°ance na v√Ĺhru.

Syst√©mov√Ĺ tip je lacnejŇ°√≠. Ktor√Ĺ lot√©riov√Ĺ syst√©m m√° najlepŇ°ie Ň°ance na v√Ĺhru?

Syst√©mov√Ĺ tip? √Āno. Na prv√Ĺ pohńĺad sa s√≠ce zd√° drahŇ°√≠. Ale nie je, pretoŇĺe v podstate kupujeŇ° sedem jednotliv√Ĺch l√≠stkov naraz. A zaist√≠Ň° si zv√ĹŇ°en√ļ pravdepodobnosŇ• v√Ĺhry pln√Ĺch syst√©mov, ktor√ļ by si nemal ani s jedn√Ĺm tiketom. Preńćo? PretoŇĺe vŇ°etky matematicky moŇĺn√© ńć√≠seln√© kombin√°cie, ktor√© sa z√ļńćastŇąuj√ļ Ňĺrebovania, a teda maj√ļ Ň°ancu na v√Ĺhru, s√ļ tvoren√© z vytvoren√Ĺch syst√©mov√Ĺch ńć√≠sel. In√Ĺmi slovami, automaticky vstupujeŇ° do Ňĺrebovania s viacer√Ĺmi tipmi.

TakŇĺe ńć√≠m viac syst√©mov√Ĺch ńć√≠sel zad√°Ň°, t√Ĺm viac ńć√≠seln√Ĺch kombin√°ci√≠ sa prehr√°. VńŹaka tomu m√°Ň° vyŇ°Ň°ie Ň°ance na v√Ĺhru s naŇ°√≠m lot√©riov√Ĺm syst√©mom. Stańć√≠ si vybraŇ• niektor√ļ z naŇ°ich lot√©ri√≠.

Na rozdiel od lot√©riov√©ho podsyst√©mu m√°Ň° najv√§ńćŇ°iu Ň°ancu na v√Ĺhru s pln√Ĺm lot√©riov√Ĺm syst√©mom.

ńĆo odliŇ°uje √ļpln√Ĺ lot√©riov√Ĺ syst√©m od ńćiastońćn√©ho?

V ńćiastońćnom syst√©me, sa hr√° len obmedzen√Ĺ, pevn√Ĺ podiel vŇ°etk√Ĺch moŇĺn√Ĺch kombin√°ci√≠ (v pr√≠pade Lota napr√≠klad 5), ktor√© vypl√Ĺvaj√ļ zo zaŇ°krtnut√Ĺch ńć√≠sel. Chcel by si sa dozvedieŇ• viac o tom, ako funguje lot√©riov√Ĺ subsyst√©m? Potom si pozri n√°Ň°ho sprievodcu podsyst√©mom alebo video pod textom.

Syst√©mov√© st√°vky umoŇĺŇąuj√ļ tipovaŇ• viac ńć√≠sel bez toho, aby si vypńļŇąal veńĺk√© mnoŇĺstvo tiketov. Ako to v praxi funguje?

Syst√©mov√© st√°vky ńć√≠selnej lot√©rie Loto pon√ļkaj√ļ tipovaŇ• 7 aŇĺ 13 vlastn√Ĺch ńć√≠sel (alebo met√≥dou n√°hodn√©ho tipu) √ļpln√Ĺm rozpisom, a to len v prvom hracom poli (stńļpci) tiketu. Pri predplatnom (2 aŇĺ 12 Ňĺrebovan√≠) je v√Ĺsledn√Ĺ vklad n√°sobkom ceny syst√©mu a pońćtu Ňĺrebovan√≠. To najlepŇ°ie na tom je, Ňĺe: ku kaŇĺd√©mu tiketu si m√īŇĺeŇ° zvoliŇ• hern√Ĺ syst√©m a ani nemus√≠Ň° voliŇ• syst√©m. Takto hr√°Ň° niekońĺko plnohodnotn√Ĺch syst√©mov s√ļńćasne a vyuŇĺ√≠vaŇ° zv√ĹŇ°en√ļ pravdepodobnosŇ• v√Ĺhry.

Pr√≠klad syst√©movej st√°vky na 10 ńć√≠sel

SpolońćnosŇ• Tipos pon√ļka napr√≠klad Syst√©m 10, cena 210,00 ‚ā¨, teda √ļpln√Ĺ rozpis, ktor√Ĺ by pri jednoduch√Ĺch st√°vkach vyzeral tak, Ňĺe by si musel natipovaŇ• aŇĺ 210 stńļpcov (tipov)

V√ĚHRY ¬Ľ ak z 10 tipovan√Ĺch ńć√≠sel je uh√°dnut√Ĺch 6 vyŇĺrebovan√Ĺch ńć√≠sel aj dodatkov√© ńć√≠slo, syst√©m zaruńćuje 1 v√Ĺhru v I. porad√≠, 6 v√Ĺhier v II. porad√≠, 18 v√Ĺhier v III. porad√≠, 90 v√Ĺhier vo IV. porad√≠, 60 v√Ĺhier v V. porad√≠, 15 v√Ĺhier v VI. porad√≠ a 20 v√Ĺhier v VII. porad√≠. V ostatn√Ĺch alternat√≠vach podńĺa tabuńĺky syst√©mu 10

Ak eŇ°te st√°le nevieŇ°, ako hraŇ• syst√©mov√© st√°vky v Lote, pozri si nasledovn√© video:

Má systémové stávkovanie lotérie Loto aj obmedzenia?

V pr√≠pade lot√©rie Loto sa stret√°vame s nasledovn√Ĺm obmedzen√≠m – Obmedzenia pońćtu predplatn√Ĺch st√°vok
– syst√©m 13 moŇĺno uzatv√°raŇ• na najviac 1 predplatn√© Ňĺrebovanie
– syst√©m 12 moŇĺno uzatv√°raŇ• na najviac 3 predplatn√© Ňĺrebovania
– syst√©m 11 moŇĺno uzatv√°raŇ• na najviac 6 predplatn√Ĺch Ňĺrebovan√≠

Loto sa d√° hraŇ• syst√©movo aj inak – Vysk√ļŇ°aj tipy od naŇ°ich pravideln√Ĺch Loto hr√°ńćov:-)

 • Viac l√≠stkov

  Kupuj viac l√≠stkov alebo st√°vok, aby si mali viac ńć√≠sel a v√§ńćŇ°iu Ň°ancu, Ňĺe jedno z tvojich ńć√≠sel bude zahrnut√© v Ňĺrebovanej kombin√°cii.

 • Skupinov√° hra

  Zahraj sa s priateńĺmi alebo rodinou a zaloŇĺ si skupinu, v ktorej kaŇĺd√Ĺ prispieva peniaze na l√≠stky. Ak niekto z v√°s vyhr√°, v√Ĺhru si rozdel√≠te medzi sebou.

 • Syst√©mov√© kombin√°cie

  PouŇĺi syst√©mov√© kombin√°cie, ktor√© pokryj√ļ v√§ńćŇ°√≠ pońćet ńć√≠sel. Existuj√ļ syst√©my, ktor√© ti umoŇĺnia kombinovaŇ• viacero ńć√≠sel v r√īznych kombin√°ci√°ch, ńćo zvyŇ°uje Ň°ance na uh√°dnutie ńć√≠sel spr√°vne.

 • Zahraj sa na ńć√≠sla, ktor√© sa v minulosti ńćasto objavovali

  Zisti si inform√°cie o minul√Ĺch v√Ĺsledkoch lot√©rie a poznamenaj si, ktor√© ńć√≠sla sa ńćasto objavuj√ļ. M√īŇĺeŇ° sa rozhodn√ļŇ• hraŇ• pr√°ve tieto ńć√≠sla, pretoŇĺe existuje te√≥ria, Ňĺe tie ńć√≠sla maj√ļ vyŇ°Ň°iu pravdepodobnosŇ• v√Ĺskytu.

 • Vysk√ļŇ°aj bonusy a doplnky

  Niektor√© lot√©rie maj√ļ bonusov√© lopty alebo doplnky, ktor√© sa Ňĺrebuj√ļ spolu s hlavn√Ĺmi ńć√≠slami. ZahrŇą aj tieto bonusov√© moŇĺnosti do svojich hrac√≠ch tiketov, pretoŇĺe ti m√īŇĺu pom√īcŇ• zv√ĹŇ°iŇ• v√ĹŇ°ku v√Ĺhry.

P√°ńćil sa v√°m tento ńćl√°nok
100%

Autor obsahu

S√ļvisiace ńćl√°nky

Pridaj koment√°r

Odoslan√≠m s√ļhlas√≠te so spracovan√≠m osobn√Ĺch √ļdajov .
Zatiańĺ neboli pridan√© Ňĺiadne koment√°re.