Menu

Slovmatic kas√≠no vstupn√Ĺ bonus 100% aŇĺ do 3000 ‚ā¨ na prv√Ĺ vklad

 • Zaregistruj sa v Slovmatic kas√≠ne
 • Nezabudni si vyzdvihn√ļŇ• Slovmatic bonus za registr√°ciu
 • VloŇĺ si na √ļńćet svoj prv√Ĺ vklad a hraj o bonus aŇĺ 3000 ‚ā¨
92%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
88 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
92 %

21 ‚ā¨ vo free spinoch ako bonus za registr√°ciu + 100 % aŇĺ do v√ĹŇ°ky 3000 ‚ā¨ na prv√Ĺ vklad za v√Ĺhodn√Ĺch podmienok

Hodnota bonusu

3 021  ‚ā¨

Nutnosҕ vkladu

√ĀNO

Bonus je pre

Nov√Ĺch hr√°ńćov
Mega bonus
Férové podmienky
Bonus moŇĺno vyuŇĺiŇ• na
Automaty
Automaty
Blackjack
Blackjack
Ruleta
Ruleta

Hodnoty bonusov

Komplentné podmienky

 • Podmienky z√≠skania bonusu

  Celkov√Ĺ bonus 21 ‚ā¨ vo Free spinoch a bonus aŇĺ 3 000 ‚ā¨ z√≠skaŇ° takto:

  21 ‚ā¨ vo free spinoch:

  • Zaregistruj sa vo Slovmatic kas√≠ne
  • Po dokonńćen√≠ kompletnej registr√°cie sa bonus 42 pretońćen√≠ bez rizika automaticky aktivuje
  • Aby si vyuŇĺil Slovmatic kas√≠no registrańćn√Ĺ bonus, mus√≠Ň° si najnesk√īr do 10 dn√≠ od dokonńćenia registr√°cie vloŇĺiŇ• na √ļńćet prv√Ĺ vklad
  • Najide√°lnejŇ°ie je vloŇĺiŇ• aspoŇą 21 ‚ā¨ (v√ĹŇ°ka tohto vkladu ovplyvŇąuje aj v√ĹŇ°ku tvojho vkladov√©ho bonusu, tak si ju poriadne rozmysli), jedine tak si m√īŇĺeŇ° byŇ• 100% ist√Ĺ, Ňĺe bonus vyuŇĺijeŇ° urńćite naplno
  • Po preveden√≠ vkladu si zvońĺ ak√ļkońĺvek hru v kas√≠ne Slovmatic, ale POZOR! Hra mus√≠ maŇ• moŇĺnosŇ• nastaviŇ• si st√°vku na 0,5 ‚ā¨ na jedno tońćenie!
  • Ostatn√© hodnoty st√°vky nebud√ļ do bonusu zapońć√≠tavan√©
  • Zatońć si za st√°vku 0,5 ‚ā¨ celkom 42x, ńćo si pońćas otońćiek zdarma vytońć√≠Ň°, je tvoje
  • Po dokonńćen√≠ 42. tońćen√≠ si splnil podmienky bonusu a kas√≠no ti prip√≠Ň°e pretońćen√Ĺch 21 ‚ā¨ sp√§Ň•
  • Zostane ti teda vŇ°etko, ńćo si si vytońćil + vr√°ti sa ti p√īvodn√Ĺ vklad
  • Nezabudni nastaviŇ• st√°vku na 0,5 ‚ā¨ za tońćenie!
  • 42 tońćen√≠ bez rizika je moŇĺn√© vyuŇĺiŇ• do 30 dn√≠ od registr√°cie
  • Bezrizikov√© tońćenia sa zapońć√≠tavaj√ļ do plnenia podmienok vstupn√©ho bonusu od Slovmatic kas√≠na!

  Vstupn√Ĺ bonus 100 % aŇĺ do 3000 ‚ā¨ z√≠skaŇ° takto:

  • Zaregistruj sa v kas√≠ne Slovmatic
  • Nezabudni si vyzdvihn√ļŇ• free spiny za registr√°ciu od kas√≠na Slovmatic
  • IhneńŹ po dokonńćen√≠ registr√°cie sa ti aktivuje aj tento bonus
  • Do 10 dn√≠ od registr√°cie si vloŇĺ na svoj √ļńćet prv√Ĺ vklad (dobre si rozmysli jeho v√ĹŇ°ku, pretoŇĺe to bude rozhoduj√ļce pri v√ĹŇ°ke bonusu, o ktor√Ĺ budeŇ° hraŇ•)
  • Minim√°lny vklad mus√≠Ň° na z√≠skanie bonusov√Ĺch peŇąaz√≠ najsk√īr 18x pretońćiŇ•
  • Na splnenie tejto podmienky m√°Ň° 90 dn√≠ od aktiv√°cie bonusu
  • Bonus se uvolŇąuje po ńćastiach. Za kaŇĺd√Ĺch splnen√Ĺch 20 % ti na tvojom √ļńćte do 24 hod√≠n pristane 20 % hodnoty bonusu, to je skvel√©
  • Automaty sa do plnenia podmienok zapońć√≠tavaj√ļ na 100 %, Ruleta prispieva 20 % a Blackjack 10 %. To je vlastnosŇ•, ktor√ļ tieŇĺ pri in√Ĺch bonusoch nen√°jdete

  Mrkni sa, końĺko mus√≠Ň° pretońćiŇ• na z√≠skanie bonusu pri jednotliv√Ĺch vkladoch:

  Tento bonus je moŇĺn√© pretońćiŇ• nielen na automatoch, ale aj na Blackjacku a Rulete. KaŇĺd√° z hier ale prispieva do plnenia podmienok inou v√ĹŇ°kou. PońŹme si pre predstavu predstaviŇ• podmienky pretońćenia pri hre r√īznych druhov hier:

  Pretońćenie na automatoch (100%)

  V√ĹŇ°ka vkladu Hodnota bonusu Podmienky pretońćenia Dosiahnutie 20% m√≠ńĺniku pri pretońćen√≠ ¬†Nutn√© pretońćiŇ• celkom
  1 ‚ā¨ 1 ‚ā¨ 18x 3,6 ‚ā¨ 18
  10 ‚ā¨ 10 ‚ā¨ 18x 36 ‚ā¨ 180 ‚ā¨
  50 ‚ā¨ 50 ‚ā¨ 18x 180 ‚ā¨ 900 ‚ā¨
  1000 ‚ā¨ 1000 ‚ā¨ 18x 3600 ‚ā¨ 18000 ‚ā¨
  3000 ‚ā¨ 3000 ‚ā¨ 18x 10800 ‚ā¨ 54000 ‚ā¨

  Pretońćenie na Rulete (20%)

  V√ĹŇ°e vkladu Hodnota bonusu Podm√≠nky protońćen√≠ ¬†DosaŇĺen√≠ 20% miln√≠ku pŇôi protońćen√≠ ¬†Nutno protońćit celkem
  1 ‚ā¨ 1 ‚ā¨ 18x 18 ‚ā¨ 90 ‚ā¨
  10 ‚ā¨ 10 ‚ā¨ 18x 180 ‚ā¨ 900 ‚ā¨
  50 ‚ā¨ 50 ‚ā¨ 18x 900 ‚ā¨ 4500 ‚ā¨
  1000 ‚ā¨ 1000 ‚ā¨ 18x 18000 ‚ā¨ 90000 ‚ā¨
  3000 ‚ā¨ 3000 ‚ā¨ 18x 54000 ‚ā¨ 270000 ‚ā¨

  Prot√°ńćen√≠ na Blackjacku (10%)

  V√ĹŇ°ka vkladu Hodnota bonusu Podmienky pretońćenia Dosiahnutie 20% m√≠ńĺniku pri pretońćen√≠ ¬†Nutn√© pretońćiŇ• celkom
  1 ‚ā¨ 1 ‚ā¨ 18x 36 ‚ā¨ 180 ‚ā¨
  10 ‚ā¨ 10 ‚ā¨ 18x 360 ‚ā¨ 1800 ‚ā¨
  50 ‚ā¨ 50 ‚ā¨ 18x 1800 ‚ā¨ 9000 ‚ā¨
  1000 ‚ā¨ 1000 ‚ā¨ 18x 36000 ‚ā¨ 180000 ‚ā¨
  3000 ‚ā¨ 3000 ‚ā¨ 18x 108000 ‚ā¨ 540000 ‚ā¨
  • Cifry pretońćenia v rulete a Blackjacku m√īŇĺu p√īsobiŇ• straŇ°idelne, ale tieto hry patria k t√Ĺm, kde vńŹaka minim√°lnej v√Ĺhode kas√≠na je moŇĺn√© pret√°ńćaŇ• peniaze veńĺmi ńĺahko a s minim√°lnym rizikom
 • ńĆasov√© obmedzenie bonusu
  • Prvn√≠ vklad je nutn√© uskuteńćnit do 10 dn√≠ od dokonńćen√≠ registrace
  • Free spiny mus√≠Ň° vyuŇĺ√≠t do 30 dn√≠
  • Na splnńõn√≠ podm√≠nek bonusu za vklad m√°Ň° 90 dn√≠
  • Po splnńõn√≠ kaŇĺd√Ĺch 20% podm√≠nek ti casino pŇôip√≠Ň°e 20% bonusu do 24 hodin
 • Podmienky pretońćenia bonusu
  • Na prv√Ĺch 42 bezplatn√Ĺch tońćen√≠ sa Ňĺiadne podmienky nevzŇ•ahuj√ļ
  • Bonus za vklad mus√≠Ň° pre zisk bonusu pretońćiŇ• celkom 18x
  • Do plnenia sa pońć√≠ta aj Blackjack (10%) a Ruleta (20%)

VŇ°etky Slovmatic bonusy

Hodnotenie
96%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
93 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
98 %
Hodnotenie
95%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
92 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
98 %
Hodnotenie
95%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
100 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
90 %
Hodnotenie
94%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
90 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
94 %
Hodnotenie
93%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
94 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
92 %
Hodnotenie
92%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
88 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
92 %
Hodnotenie
92%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
90 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
90 %
Hodnotenie
91%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
92 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
90 %
Hodnotenie
90%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
100 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
80 %
Z√°kaz hrania hazardn√Ĺch hier osob√°m mladŇ°√≠m ako 18 rokov. Hazardn√© hry predstavuj√ļ riziko vysok√Ĺch finanńćn√Ĺch str√°t. Nadmern√© hranie prin√°Ň°a so sebou aj moŇĺn√© zdravotn√© rizik√°.

Zhrnutie bonusu

Slovmatic kas√≠no vstupn√Ĺ bonus

Skvel√Ĺ vstupn√Ĺ bonus, ktor√Ĺ sa rad√≠ medzi najlepŇ°ie na trhu. Jeho pomer cena/v√Ĺkon je bezkonkurenńćn√Ĺ, uvońĺŇąuje sa po ńćastiach a m√° veńĺmi priazniv√© podmienky. Za redakciu vyhraj.sk m√īŇĺeme iba odporuńćiŇ•!

Recenzia Slovmatic

Celkové hodnotenie bonusu

 • 92%
  Hodnotenie redakcie
  Martin
  Martin
  Autor hodnotenia za redakciu
 • 0%
  Hodnotenie 0 hr√°ńćov
  Ohodnoҕ tento bonus aj ty
Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
88 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
92 %

Klady

 • Do plnenia podmienok prispieva i Blackjack a Ruleta
 • Bonus sa uvońĺŇąuje po ńćiastkach (20%)
 • WR podmienky s√ļ veńĺmi priazniv√©
 • Do plnenia podmienok sa pońć√≠ta aj pretońćen√Ĺ bonus za registr√°ciu
 • Na splnenie podmienok m√°Ň° 90 dn√≠

Z√°pory

 • N√°jdeŇ° aj vyŇ°Ň°ie bonusy, ale tento m√° skvel√© podmienky
Bonus od spolońćnosti
Hodnota bonusu
3 021  ‚ā¨
Bonus platí na
Automaty, Blackjack, Ruleta
Podmienky pretońćenia
18x
Minimálna hodnota vkladu na získanie bonusu
1  ‚ā¨
Hodnota vkladu na dosiahnutie maxim√°lnej v√ĹŇ°ky bonusu
3 021  ‚ā¨
Bonus urńćen√Ĺ pre
Nov√Ĺch hr√°ńćov
Nutnosҕ vkladu
√ĀNO
Bonus v licencovanom kasíne
√ĀNO

Autor obsahu

Pridaj koment√°r

Odoslan√≠m s√ļhlas√≠te so spracovan√≠m osobn√Ĺch √ļdajov .
Zatiańĺ neboli pridan√© Ňĺiadne koment√°re.