Menu

Musím zdaniť svoju výhru v lotérii na Slovensku v roku 2023?

Musím zdaniť svoju výhru z lotérie na Slovensku v roku 2023?

Musím zdaniť svoju výhru z lotérie na Slovensku v roku 2023?

V prvých sekundách po vyhratí väčšej či menšej výhry v lotérii prichádza neuveriteľný pocit radosti z vyhratej sumy. No na Slovensku platí zákon, ktorý hovorí, že výhru je potrebné zdaniť. To našu eufóriu z výhry môže trošku narušiť. V niektorých prípadoch je daň natoľko vysoká, že nám môže zobrať naozaj veľkú časť z vyhratej sumy. V tomto článku nájdeš všetky potrebné informácie o dani z výhry.

Ako zdaním svoju výhru v lotérii na Slovensku?
Ako zdaním svoju výhru v lotérii na Slovensku?

Musím platiť daň zo svojich výhier v lotérii? Túto otázku si pred výhrou v lotérii kladie veľa hráčov lotérie. Aj keď je výhra v lotérii v niektorých krajinách oslobodená od dane, na Slovensku sa musí výhra v lotérii zdaniť. O čom je daň z výhier vám odhalíme v nasledovných riadkoch.

Daň z výhry na Slovensku v roku 2023

Každá získaná výhra nielen z lotérií podlieha zdaneniu, ale nie všetky výhry sa musia zdaňovať. To, či musíš výhru zdaniť alebo je tvoja výhra oslobodená od dane, závisí od druhu výhry a jej hodnoty.

Ktoré výhry sú oslobodené od dane na Slovensku?

Výhry z lotérií, stávok a iných podobných hier prevádzkovaných na základe povolenia sú úplne oslobodené od dane z príjmu. Tieto nároky sa podobne vzťahujú aj výhry z podobných hier v zahraničí.

Hazardné hry, definované v zákone o hazardných hrách, zahŕňajú lotériové hry, ako sú tomboly s hodnotou výhry do 1 500 EUR, stieracie žreby, číselné lotérie a okamžité lotérie. Tu patria aj hazardné hry v kasíne, stávkové hry, online hazardné hry a hracie automaty.

Výhry, ktoré vyhrajú hráči v lotériách ako napríklad Loto alebo Eurojackpot v spoločnosti Tipos, nepodliehajú dani, a teda ich nemusíš zdaňovať.

Ak vyhráš v lotérií alebo hre, ktorá spĺňa podmienky zákona o hazardných hrách aj zákona o dani z príjmu, nemusíš túto výhru zdaniť.

Výhry alebo ceny, ktorých hodnota nepresahuje 350 EUR, sú tiež oslobodené od dane z príjmu, okrem:

  • Cien získaných zo športovej súťaže – považujú za príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nie sú oslobodené od dane, a to ani do výšky 350 EUR podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.
  • Odmien za použitie autorského diela alebo umeleckého výkonu – ak je zahrnutá v cene, sa považuje za príjem z použitia diela alebo výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov.
Ako sa zdaňujú výhry z lotérií?
Ako sa zdaňujú výhry z lotérií?

Ktoré výhry podliehajú na Slovensku v roku 2023 zdaneniu?

Všetky ceny, s výnimkou cien presahujúcich 350 EUR, sú oslobodené od dane. Zdaniteľným príjmom sú tie časti výhry, ktoré túto hranicu presahujú. Každú výhru však musíš vnímať  individuálne.

Pod pojmom výhra/cena si možno predstaviť nasledovné kategórie:

  • cenu z verejnej súťaže
  • cenu zo súťaže, ktorej okruh súťažiacich bol obmedzený podmienkami
  • výhru z reklamnej súťaže
  • výhru zo žrebovania
  • cenu zo športovej súťaže

Ak vyhráš napríklad auto alebo inú väčšiu cenu, možno si myslíš, že o zdanenie bude automaticky postarané. No daňové zákony sa vzťahujú aj na menej známe druhy výhier, ako sú výhry zo súťaží na sociálnych sieťach, žrebovania na podujatiach, pretekov a vedomostných súťaží. Na Slovensku podlieha zdaneniu dokonca aj výhra v očkovacej lotérii.

Aká vysoká je daň z peňažnej výhry na Slovensku?

V prípade peňažných výhier na Slovensku v hodnote nad 350 EUR je na Slovensku sadzba dane 19 %. Zdaniť musíš len tú časť výhry, ktorá presahuje 350 EUR. Na peňažné výhry sa nevzťahujú zdravotné odvody. Za zdanenie peňažných výhier je zodpovedný organizátor podujatia či súťaže.

Ak vyhráš peňažnú výhru v Slovenskej republike, dostaneš už len “čistú” výhru a nemusíš sa starať o žiadne ďalšie dane alebo poplatky. Stačí ak sa budeš jednoducho tešiť z výhry.

Aká vysoká je daň z nepeňažnej výhry na Slovensku?

Nepeňažné výhry podliehajú inému modelu zdanenia ako peňažné výhry. Nepeňažné výhry v hodnote nad 350 EUR sa zdaňujú 19 %-nou daňou a 14 %-ným zdravotným odvodom. Tieto dane musí odviesť výherca ceny, nie organizátor súťaže. 

Úlohou organizátora súťaže je iba vyhotoviť potvrdenie o hodnote výhry. Ak nepeňažná výhra podlieha zdaneniu, možno si uplatniť aj všetky výdavky spojené s jej získaním a všetky dane zaplatené z výhry. Ak napríklad v prípade výhry v športovej súťaži si môžeme uplatniť vstupný poplatok ako výdavok.

Môžem nepeňažnú výhru odmietnuť?

Výhra vysokej nepeňažnej ceny môže niektorým Slovákom priniesť iba problémy. Hoci viacerí Slováci sú po výhre zvyčajne veľmi nadšení, niektorí musia neskôr riešiť, ako zaplatiť vysoké dane z výhry. Aby si nepodľahol veľkému stresu, ako výherca máš nasledovné tri možnosti:

  1. odmietnuť prevzatie výhry
  2. požičať si peniaze na zaplatenie dane
  3. predať výhru a zo zisku zaplatiť daň

Ako to vyzerá so zdaňovaním výhier vo svete?

Zdaňovanie výhry z lotérie závisí od právnych predpisov a daňových zákonov v danom štáte alebo krajine, kde sa nachádzate. Pravidlá zdaňovania sa môžu výrazne líšiť od miesta k miestu, a preto je dôležité porozumieť miestnym daňovým predpisom.

V niektorých krajinách a štátoch sa výhry z lotérie považujú za zdaniteľný príjem a podliehajú daňovým odvodom. To znamená, že ak vyhráte určitú sumu peňazí v lotérii, môžete byť povinní zaplatiť dane z tejto sumy. Výška daní sa líši v závislosti od veľkosti výhry a platných daňových sadzieb v danej krajine.

Ak vyhráš veľkú sumu peňazí v lotérii, mal by si začať komunikovať s miestnym daňovým poradcom alebo právnikom, ktorý ti povie všetky informácie o zdaňovaní výhry a pomôže ti s náležitosťami daňových povinností.

Je dôležité si uvedomiť, že informácie o zdaňovaní výhry z lotérie sa môžu meniť a odporúča sa sledovať miestne novinky a oficiálne daňové organy, aby si mal aktuálne a presné informácie o daňových povinnostiach v prípade, že v lotérii vyhráš.

Ak si chceš zahrať Eurojackpot a nevieš ako sa zdaňujú Eurojackpotové výhry v jednotlivých štátoch Európy, podrobnejšie informácie nájdeš v ďalších článkoch našich odborníkov.

Páčil sa vám tento článok

Autor obsahu

Súvisiace články

Pridaj komentár

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov .
Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.