Menu

Tipos a nov√© Ministerstvo cestovn√©ho ruchu a Ň°portu – Ň°anca na nov√© moŇĺnosti pre Ň°portovcov

Tipos a nov√© Ministerstvo cestovn√©ho ruchu a Ň°portu - Ň°anca na nov√© moŇĺnosti pre Ň°portovcov

Tipos a nov√© Ministerstvo cestovn√©ho ruchu a Ň°portu - Ň°anca na nov√© moŇĺnosti pre Ň°portovcov

Nov√© Ministerstvo cestovn√©ho ruchu a Ň°portu otvor√≠ nov√© moŇĺnosti nielen ubytovateńĺom v cestovnom ruchu, ale aj n√°dejn√Ĺm Ň°portovcom na Slovensku. ńéalŇ°ie moŇĺnosti sa otvoria aj hr√°ńćom hazardn√Ĺch hier a st√°vkovateńĺom. Od 1. janu√°ra 2024 sa men√≠ sp√īsob financovania. Kto po kom preber√° spr√°vu financovania a akci√≠? ńĆo n√°m vznik nov√©ho ministerstva na Slovensko prinesie?

Kompetenńćn√Ĺ z√°kon podnietil vznik nov√©ho ministerstva, ktor√© podpor√≠ Ň°portovcov

Novela kompetenńćn√©ho z√°kona bola podnetom na pr√≠pravu nov√©ho Ministerstva cestovn√©ho ruchu a Ň°portu SR. T√ļto novelu schv√°lili pońćas predposlednej decembrovej stredy poslanci N√°rodnej rady SR.

Novela vymedzuje aj zakladateńĺsk√ļ funkciu n√°rodnej lot√©riovej spolońćnosti Tipos a spr√°vu akci√≠ n√°rodnej lot√©riovej spolońćnosti vo vlastn√≠ctve Slovenskej republiky. Akcie teda uŇĺ nebude od 1. janu√°ra 2024 spravovaŇ• Ministerstvo financi√≠ SR, ale Ministerstvo cestovn√©ho ruchu a Ň°portu SR.

ńĆo je to Tipos?

Tipos, n√°rodn√° lot√©riov√° spolońćnosŇ•, a. s. bola doposiańĺ najv√ĹraznejŇ°√≠m akt√©rom podpory Ň°portu na Slovensku. Poz√≠ciu top podporovateńĺa Ň°portu na Slovensku si chce prostredn√≠ctvom novej formy financovania a vzniku nov√©ho Ministerstva cestovn√©ho ruchu a Ň°portu SR eŇ°te viac upevniŇ•. T√Ĺm sa otvoria nielen nov√© moŇĺnosti, ale moŇĺnosti rozv√≠jania sa pre naŇ°ich slovensk√Ĺch Ň°portovcov sa eŇ°te viac rozŇ°√≠ria.

SpolońćnosŇ• Tipos prijala vznik nov√©ho ministerstva s nadŇ°en√≠m

Aj JUDr. Ing. Peter DeńŹo, predseda predstavenstva a gener√°lny riaditeńĺ spolońćnosti Tipos pre naŇ°u lot√©riov√ļ platformu potvrdil, Ňĺe spolońćnosŇ• Tipos ako najv√§ńćŇ°√≠ podporovateńĺ Ň°portu na Slovensku prijala vznik nov√©ho Ministerstva cestovn√©ho ruchu a Ň°portu SR s veńĺk√Ĺm nadŇ°en√≠m.

„Chceme, aby spolońćnosŇ• TIPOS odv√°dzala ńćo najvyŇ°Ň°ie odvody z hazardn√Ĺch hier do slovensk√©ho Ň°portu. V s√ļvislosti s touto zmenou akcion√°ra d√ījde aj k √ļprave n√°Ň°ho podnikateńĺsk√©ho pl√°nu na rok 2024 tak, aby spńļŇąal poŇĺiadavky nov√©ho rezortu na eŇ°te v√§ńćŇ°iu priamu aj nepriamu podporu slovensk√Ĺch Ň°portovcov,‚Äú upresnil JUDr. Ing. Peter DeńŹo.

ChceŇ° bonus od Tiposu? Vyber si

Hodnotenie
90%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
90 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
90 %
Hodnotenie
85%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
80 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
90 %
Hodnotenie
85%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
80 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
90 %
Hodnotenie
75%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
80 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
70 %
Z√°kaz hrania hazardn√Ĺch hier osob√°m mladŇ°√≠m ako 18 rokov. Hazardn√© hry predstavuj√ļ riziko vysok√Ĺch finanńćn√Ĺch str√°t. Nadmern√© hranie prin√°Ň°a so sebou aj moŇĺn√© zdravotn√© rizik√°.
P√°ńćil sa v√°m tento ńćl√°nok

Autor obsahu

S√ļvisiace ńćl√°nky

Pridaj koment√°r

Odoslan√≠m s√ļhlas√≠te so spracovan√≠m osobn√Ĺch √ļdajov .
Zatiańĺ neboli pridan√© Ňĺiadne koment√°re.