Menu

VIP Turnaj vo Fortune!

Online casino Fortuna ti prin√°Ň°a aj tento Ň°tvrtok poriadny VIP Turnaj. ChceŇ° vedieŇ• ako v Ňąom zahviezdiŇ• a odniesŇ• si hodnotn√© ceny?

VIP TURNAJ Fortuna

VIP TURNAJ

Tip√©rsky janu√°r si online casino Fortuna pekne poistila cenami nabit√Ĺm turnajom, kde m√īŇĺeŇ° vyhraŇ• aj ty! Zahr√°Ň° si o poriadne tuńćn√Ĺ bal√≠k peŇąaz√≠, na ktorom sa m√īŇĺeŇ° z√ļńćastniŇ• aj ty. Celkov√° hodnota tohto prizepoolu je aŇĺ 30 000 eur! A to sa uŇĺ oplat√≠ nie? Aby si sa mohol zapojiŇ• do tohto super turnaja, ktor√© si pre teba pripravilo casino, tak mus√≠Ň° byŇ• registrovan√Ĺm hr√°ńćom. Pokiańĺ uŇĺ n√≠m si, stańć√≠ ti sa prihl√°siŇ• do tvojho hr√°ńćskeho konta. Pokiańĺ n√≠m eŇ°te nie si, pońŹ sa zaregistrovaŇ• cez n√°Ň° registrańćn√Ĺ link! Okrem toho z√≠skaŇ° aj bonusy za registr√°ciu, r√īzne in√© Fortuna bonusy, cashbacky, freespiny ńći dokonca podobn√© turnaje, kde sa m√īŇĺeŇ° poriadne nabaliŇ•! Tak uŇĺ nev√°haj a pońŹ do toho!

Zahviezdi v turnaji!

Vyz√Ĺvame Ň•a k √ļńćasti na vzruŇ°uj√ļcom turnaji plnom z√°bavy, adrenal√≠nu a Ň°anc√≠ na v√Ĺhry aŇĺ do v√ĹŇ°ky 4 000 eur pre v√≠Ň•aza – ńćiŇĺe pre teba! Priprav si svoje zruńćn√© prsty, hraj obńĺ√ļben√© hry a z√≠skavaj body uŇĺ od zańćiatku VIP turnaja! Online casino Fortuna rozdeńĺuje fantastick√Ĺ bal√≠k odmien v hodnote aŇĺ 30 000 eur medzi najlepŇ°√≠ch hr√°ńćov. Turnaj odŇ°tartoval v pondelok 15. janu√°ra a vzruŇ°enie potrv√° aŇĺ do nedele 21. janu√°ra. StaŇą sa hviezdou turnaja a dosiahni na poriadne vysok√ļ prieńćku s pomocou mnoŇĺstva bonusov√Ĺch bodov, ktor√© pońćas VIP TURNAJA teńć√ļ pr√ļdom! Tak pońŹ do toho!

Level UP Challenge

V r√°mci tohto turnaja urńćite ocen√≠Ň° tradińćn√ļ v√Ĺzvu Level Up. Z√≠skaj body a post√ļp na ńŹalŇ°√≠ level, ńć√≠m si zabezpeńć√≠Ň° Ň°ancu na zdieńĺanie odmien v celkovej hodnote 15 000 eur! Stańć√≠ dosiahnuŇ• prv√Ĺ level so 5 000 bodmi a dostaneŇ° zaruńćen√ļ odmenu, ktor√ļ si podel√≠Ň° s ostatn√Ĺmi hr√°ńćmi na rovnakej √ļrovni. Zahraj si a rozdeńĺ sa o svoje Ň°Ň•astie! Takto vyzer√° rozdelenie v Level Up Challenge.

  1. level (5 000 bodov) = 3 000 ‚ā¨ v kredite
  2. 2. level (10 000 bodov) = 3 000 ‚ā¨ v kredite
  3. level (20 000 bodov) = 4 000 ‚ā¨ v kredite
  4. level (40 000 bodov) = 5 000 ‚ā¨ v kredite

Ako vyzer√° rozdelenie turnajov√Ĺch odmien?

Rozdelenie turnajov√Ĺch odmien je nasledovn√©:

1. miesto =¬†4¬†000¬†‚ā¨
2. miesto =¬†3¬†000¬†‚ā¨
3. miesto =¬†2¬†000¬†‚ā¨
4. miesto =¬†1¬†000¬†‚ā¨
5. miesto =¬†900¬†‚ā¨
6. miesto =¬†800¬†‚ā¨
7. miesto =¬†700¬†‚ā¨
8. miesto =¬†600¬†‚ā¨
9. miesto =¬†500¬†‚ā¨
10. miesto =¬†300¬†‚ā¨
11. miesto =¬†250¬†‚ā¨
12. miesto =¬†150¬†‚ā¨
13. ‚Äď 20. miesto =¬†100¬†‚ā¨

Urńćite Ň•a poteŇ°√≠ poriadny cash aŇĺ vo v√ĹŇ°ke 4000 eur, vŇ°ak?

Prekvapko na z√°ver!

Online casino Fortuna ti okrem uŇĺ spomenut√Ĺch odmien z turnaja ti pon√ļka pr√≠leŇĺitosŇ• z√≠skaŇ• mili√≥ny bonusov√Ĺch bodov! Za kaŇĺd√Ĺ dosiahnut√Ĺ level v r√°mci turnaja dostaneŇ° dodatońćn√ļ odmenu. S kaŇĺd√Ĺm st√ļpan√≠m v rebr√≠ńćku sa zvyŇ°uje aj pońćet z√≠skan√Ĺch bodov! Toto nesmieŇ° zmeŇ°kaŇ•! Takto vyzer√° rebr√≠ńćek tvojich bonusov√Ĺch bodov navyŇ°e:

100 Р10 % = 10 bodov
500 Р11 % = 55 bodov
1 000 Р12 % = 120 bodov
2 500 Р13 % = 325 bodov
5 000 Р14 % = 700 bodov
10 000 Р15 % = 1 500 bodov
20 000 Р16 % = 3 200 bodov
40 000 Р17 % = 6 800 bodov
70 000 Р18 % = 12 600 bodov
100 000 Р19 % = 19 000 bodov
200 000 Р20 % = 40 000 bodov
500 000 Р30 % = 150 000 bodov
1 000 000 Р40 % = 400 000 bodov
2 500 000 Р50 % = 1 250 000 bodov

Tak sa pońŹ zapojiŇ•!

ńéalŇ°ie bonusy od Fortuny!

Hodnotenie
91%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
92 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
90 %
Hodnotenie
90%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
92 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
88 %
Hodnotenie
80%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
80 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
80 %
Z√°kaz hrania hazardn√Ĺch hier osob√°m mladŇ°√≠m ako 18 rokov. Hazardn√© hry predstavuj√ļ riziko vysok√Ĺch finanńćn√Ĺch str√°t. Nadmern√© hranie prin√°Ň°a so sebou aj moŇĺn√© zdravotn√© rizik√°.
P√°ńćil sa v√°m tento ńćl√°nok

Autor obsahu

S√ļvisiace ńćl√°nky

Pridaj koment√°r

Odoslan√≠m s√ļhlas√≠te so spracovan√≠m osobn√Ĺch √ļdajov .
Zatiańĺ neboli pridan√© Ňĺiadne koment√°re.